הוספה למועדפים                 הפוך לעמוד הבית                  מפת האתר
כורכרית - חיפוי דמוי אבן במחיר של גמר טיח  |  חוזים/הסכמי בניה  |  

דף הבית >> מדריך בניה >> מהלך הבניה - שלד
 
שלבי ביצוע עבודות הבנייה
 
להלן מובאים בקצרה שלבי העבודה למהלך בניית הבית, לנוחיותכם מצורף בפורטל מדריך מפורט לפיקוח בניה.  וכן טופס דו"ח מעקב שלבי ביצוע השלד 
 
שלד
 
שלב מס 1 – מוקדמות

עבודות הכנה טרם ביצוע עבודות הבנייה: 
 
 1. מסירת תכניות "לביצוע" לקבלן והחתמתו על טופס מסירת תוכניות.

   
 2. בדיקה וסימון מערכות תת קרקעיות – סימון קווי ביוב, מים, חשמל, בזק, כבלים וכד'.

   
 3. צילום השטח וסביבתו - צילום שטח הבנייה טרם התחלת העבודות כולל צילום השטח הצמוד למגרש ובכלל זה, מיבנים סמוכים, גדרות, מדרכות ומתקנים.

   
 4. מסירת צו התחלת עבודה לקבלנים כולל פירוט היקף העבודה, סכום החוזה ותאריך סיום העבודות.

 5. גידור ושילוט – וידוא כי האתר מגודר ומשולט בשילטי אזהרה כולל פירטי בעלי המקצוע המעורבים

 6. סידורי ניקוז – וידוא סידורי ניקוז בשטח העבודה ובסביבה הסמוכה.

 7. חשמל ומים לבנייה – וידוא אספקת חשמל ומים לצורכי ביצוע העבודה – הזמנת חשמל זמני לביצוע העבודות מחברת החשמל, וסידור נקודת מים לביצוע העבודות.

 8. הסדרת שירותים לעובדים – וידוא הסדרת שירותים לפועלים, בין אם שירותים כימיים ובין סידור זמני אחר.

 9. מיקום לאחסנת חומרי בניין ועפר – אישור מיקום אחסנת חומרי הבניין באתר בהתחשב בביצוע העבודות ובדרכי הגישה.

 10. המצאותה של ערכת עזרה ראשונה – וידוא המצאותה של ערכת עזרה ראשונה באתר.

 11. קיומם של ביטוחים – וידוא קיומם של ביטוחים כנדרש בחוזה.

 12. העברת תעודת קבלן רשום והודעה על התחלת הבנייה לועדה המקומית.

 13. קיום הסכם עם מעבדת בדיקות לבדיקת חוזק בטון, אינטלציה, ביוב, ממ"ד וכד'.

 14. הפצת דף קשר בין כל המעורבים בפרויקט.שלב מס' 2 חפירה וביסוס:

 1. סימון גבולות מגרש וקווי בניין על ידי מודד.
   
 2. אבטחת הנקודות על ידי הקבלן.

 3. חישוף השטח וחפירה נדרשת.

 4. בדיקת שנוגריסט (גובה,מיקומים,דיאגונל) – שנוגריסט זוהי מסגרת היקפית סביב שטח העבודה עליה מסמנים את קווי הבניין, מיקום הכלונסאות ומיקום העמודים. על ציר X וציר Y.

 5. סימון כלונסאות ובורות ספיגה – מתיחת חוטים בין נקודות השנוגריסט וסימון מיקום קידוח הכלונסאות ובורות הספיגה.

 6. בדיקת קידוחים – קוטר, עומק ואנכיות.

 7. הזמנת יועץ קרקע לאישור הקידוחים וביצוע הביסוס.

 8. בדיקת ברזל/זיון הכלונסאות כולל טבעות היקפיות + ביקורת מהנדס קונסטרוקטור טרם היציקה.

 9. וידוא הזמנת מכון תקנים ללקיחת דוגמאות בטון מיציקת הכלונסאות.

 10. בדיקת יציקת כלונסאות - יציקה רצופה של כל הכלונס, וידוא החדרת צינור המשאבה לפחות 50 ס"מ לתוך הקידוח, וידוא שימת רוחקנים.

 11. בדיקת מילוי בורות ספיגה עם חצץ, בד גאוטכני וצינור שרשורי מחורר.

 12. בדיקה סונית לכלונסאות – מבוצעת 7 ימים לאחר היציקה ובודקת את רציפות היציקה ועומק הכלונס היצוק.שלב מס' 3 בטון רזה למרתף:
בטון רזה בעובי של כ 5 ס"מ המהווה בסיס לביצוע איטום רצפת המרתף ובסיס ליציקת הרצפה:
 
 1. מיקום והכנות לבור משאבה.

 2. הכנת ווטות (שקעים) לצנרת ביוב.

 3. הכנות צנרת הזנת חשמל ותקשורת.

 4. הכנת מצע ארגזי קרטון.

 5. גובה - בדיקת מפלס O.K – מפלס עליון בטון רזה.

 6. ביצוע היציקה במידות גדולות בהיקף ב 50 ס"מ (לפרט חיבור איטום רצפה וקירות).

 7. בדיקת איכות היציקה חוזק/ החלקה.

שלב מס' 4 איטום רצפת מרתף:

 1. קבלת אישור תו תקן מקבלן איטום.
   
 2. ביצוע על פי מפרט/ הסכם/ תוכניות.

 3. יציאה בהקף 50 ס"מ לפחות.

 4. יריעה עליונה עם אגרגט.

 5. הגנה על יריעותשלב מס' 5 יציקת רצפת מרתף:
 
 1. גובה - בדיקת מפלס O.K (מפלס עליון) קרנץ רצפה {התבנית ההיקפית ליציקת הרצפה}.

 2. מידות – בדיקת מידות הרצפה לכל הכיוונים.

 3. הכנת ברזל לרצפה – וידוא הכנת הברזל לפי תוכנית.

 4. הכנת ברזל למדרגות – וידוא הכנה לפי תוכנית.

 5. הכנת ברזל לקירות – וידוא הכנת קוצים כפי התוכניות.

 6. ביצוע טבעת גישור ואלקטרודות הארקת יסודות על ידי ריתוכים וחיבורים מגולוונים בין חלקי פלדת הזיון של המבנה והיסודות בהתאם לחוק החשמל.

 7. הכנות צנרת ביוב.

 8. הכנות צנרת חשמל ומערכות.

 9. בור משאבה.

 10. ביקורת ואישור טרם היציקה על ידי הקונסטרוקטור.

 11. וידוא הכנסת תוסף לבטון (סופרפלסטיסייזר) - קבלת תעודת משלוח הבטון.

 12. בדיקת יציקה ווידוא ויברציה.

 13. אשפרת הבטון על פי תקן.שלב מס' 6 יציקת קירות מרתף:
 
 1. בדיקת מיקום תפסנות - מידות, אלכסונים ופילוס.

 2. בדיקת מיקום, מידות ופירטי פתחים.

 3. בדיקת זיון הקירות.

 4. וידוא שימת שומרי מרחק לכיסוי בטון לברזל.

 5. וידוא הנחת צנרת ומעברים - אינסטלציה, חשמל, מערכות תקשורת, אודיו, אזעקה, מיזוג, ניקוז, שואב אבק מרכזי, הסקה ואח'.

 6. וידוא נקיון תחתית היציקה והנחת עצר כימי בהיקף חיבור רצפה/קיר.

 7. וידוא השארת קוצים לפי דרישה.

 8. סימון גובה היציקה.

 9. הזמנת מעבדת בדיקת בטון.

 10. בדיקת תעודת משלוח הבטון ושעת יציאה.

 11. בדיקת יציקה ווידוא ויברציה.

 12. אשפרת הבטון על פי תקן.שלב מס' 7 איטום קירות מרתף:
 
 1. המתנה של 7 ימים מיום יציקת הקירות.

 2. פירוק תפסנות לאחר המתנה על פי תקן.

 3. וידוא הכנת הקירות לאיטום על פי המפרט.

 4. רולקות בהיקף.

 5. קבלת אישור תו תקן מקבלן איטום.

 6. ביצוע על פי מפרט/ הסכם/ תוכניות.

 7. הגנה על האיטום.

שלב מס' 8 מילוי חפירה סביב קירות מרתף:

 1. וידוא שימת צינור שרשורי מחורר בהיקף הקירות כולל חצץ בין בורות הספיגה.

 2. וידוא שלמות שכבת ההגנה על האיטום.

 3. סתימת צנרת תשתיות היוצאת מהקיר כולל סימונה.

 4. בדיקת איכות חומר המילוי - ללא אבנים וגושים.

 5. מילוי והידוק בשכבות של עד 20 ס"מ.
   
שלב מס' 9- יציקת רצפת ק.קרקע/תקרת מרתף:
 
 1. וידוא גמר הכנות ביוב ותשתיות חוץ ומתחת לרצפה.

 2. בדיקת תפסנות - רגלי חיזוק, לוחות התבנית, שימון.

 3. בדיקת גובה תפסנות והתאמה לתוכניות.

 4. שימת קופסאות גופי תאורה שקועים, רמקולים ואח'.

 5. בדיקת זיון רצפה והכנות קוצים.

 6. גמר הכנות אינסטלציה ומעברים.

 7. גמר הכנות חשמל, תקשורת ומערכות אחרות (אזעקה, אודיו, וידאו, שואב אבק מרכזי, מיזוג אויר, ניקוז, הסקה ואח') ומעברים.

 8. סימון גובה פני היציקה.

 9. הזמנת מעבדת בדיקה לבטון.

 10. אישור קונסטרוקטור ליציקה.

 11. בדיקת תעודת משלוח הבטון ושעת יציאה.

 12. בדיקת היציקה וויברציה.

 13. ביצוע אשפרה על פי תקן..

 14. נקיון השטח.שלב מס' 10 - יציקת עמודים:

 1. בדיקת מיקום, מידות ופילוס תפסנות.

 2. בדיקת זיון העמוד וזיון אופקי לשטרבות (חיבור הקירות לעמודים).

 3. שימת שומרי מרחק לכיסוי הברזל בבטון.

 4. בדיקת יציקה ווידוא ויברציה (דפיקות פטיש).

 5. ביצוע אשפרה על פי תקן.

 6. פירוק תפסנות לאחר המתנה על פי תקן.

שלב מס' 11 – בניית קירות בלוקים:

 1. נקיון תחתית קירות הבלוק על מנת להבטיח הידבקות טובה של השורה הראשונה וזיפות בלוק ראשון.

 2. בדיקת שורה ראשונה של קיר הבלוק: בדיקת זוית 90 מעלות בפינות, בדיקת דיאגונלים (מידות אלכסונים) והתאמה לתוכניות האדריכלות.

 3. ביצוע בניית הקיר בשטרבות – חיבור קיר הבלוקים לעמודים על ידי ברזל וכן חיבור חגורות הקיר לעמודים.

 4. בדיקת אנכיות קיר הבלוק, פילוס הבלוקים, שמירה על 90 מעלות בפינות הקיר, בדיקת אלכסונים ומישוריות הקיר.

 5. וידוא ביצוע חגורה בגובה המשקוף מסביב לכל קירות הבלוקים, על פי תכניות האדריכלות.

 6. בדיקת פילוס שורות הבלוקים מעל החגורות וחיבור הבלוק העליון לתקרת הבטון.

 7. בדיקת מעברי אינסטלציה ותשתיות והשארת נישות במידת הצורך.

 8. בדיקת שימוש בבלוק בעל תו תקן.

 9. נקיון האתר משאריות בלוק, טיט ולכלוך.

  למדריך פיקוח הבנייה פרק 04 עבודות בניה  
 
שלב מס' 12 – יציקת רצפה במפלס______ - ראה יציקת רצפת קומת קרקע/תקרת מרתף לעיל וחוזר חלילה ליציקת עמודים ובניית קירות.

שלב מס' 13 – גגות עץ:

 1. בדיקת איכות העץ - חדש, יבש ובריא ללא סדקים, חורים או סימני ריקבון. הלוחות ישרים,בעלי חתך מלבני שווה ובמידות לפי תוכנית.

 2. בדיקת העץ לפי מפרט - האם דרוש טיפול מיוחד.

 3. אישור ביצוע אגד ראשון כדוגמא - חיבור הלוחות ע"י אמצעי חיבור וברגים ולא ע"י מסמרים.

 4. בדיקת עיגון הלוחות לחגורת הבטון ע"י ברזל שטוח 40/4 מ"מ במרחקים שלא יעלו על 60 ס"מ.

 5. בדיקת חתך מרישים.

 6. בדיקת קיטום הדפנות של ארגז הרוח.

 7. וידוא צביעת ארגזי הרוח (צבע יסוד ועוד פעמיים צבע מוכן העומד בהשפעות האקלים.

 8. וידוא קיום רשת ציפורים במרווחים פתוחים לחלל הגג.

 9. כיסוי ברעפים - לבדוק שהרעפים חדשים שלמים ואחידים בגוון.

 10. לבדוק שכל הרעפים הקיצוניים קשורים למרישים לאורך היקף הגג ושלפחות 50% מיתר הרעפים קשורים גם הם למסמרים המוחדרים למרישים.

 11. לבדוק שהרעפים בולטים לפחות 4 ס"מ מעבר לדופן האנכית של ארגז הרוח ובהעדר ארגז רוח הרעפים יבלטו לפחות 7 ס"מ מחגורת הבטון כאשר המרווח הנוצר יאטם בבטון.


  * גמר שלד, הכנה לטיח פנים – חיתוך קוצים ואטימה, ישור והחלקת בליטות, ניקיון יסודי של האתר, סימון צ'וקליין על כל הקירות גובה 1.00 מטר מעל פני ריצוף ומסירת השלד.

עו"ד דורון רוזנבלום, הנדסאי בנין

לייבסיטי - בניית אתרים